Thứ Bảy, Tháng Sáu 10, 2023
Tài chính Chứng Khoán Kiến thức tài chính

Thị trường tài chính là gì? TOP 5 nhóm ngành đáng đầu tư nhất 2022

Thị trường tài chính là gì? TOP 5 nhóm ngành đáng đầu tư nhất 2022

Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định. Hãy cùng The Mastro tìm hiểu bản chất của thị trường tài chính là gì và năm 2022 này thị trường nào đáng đầu tư nhất.

👉👉👉 Bài viết liên quan: Tư bản tài chính là gì?

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính là nơi giao dịch chứng khoán trong một quốc gia và trên toàn thế giới. Các nhà giao dịch mua bán chứng khoán để kiếm lợi nhuận và cố gắng hạn chế rủi ro ở mức tối đa. Thị trường tài chính tập trung vào mua/bán và giữ chứng khoán, các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu,… và công cụ giao dịch. Thành phần tham gia giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian và Chính phủ.

Rất nhiều nhà đầu tư có xu hướng tập trung vào một thị trường tài chính duy nhất, ví dụ như cổ phiếu hoặc Forex. Tuy nhiên trên thực tế thì các thị trường tài chính vẫn có ảnh hưởng lẫn nhau.

Thị trường tài chính giúp tạo ra nguồn vốn cho nền kinh tế, thu hút, huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. Bên cạnh đó, nó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính cũng như đẩy nhanh quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế.

👉👉👉 Xem ngay: 3 khóa học quản lý tài chính ngắn hạn cho người mới

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Cơ sở hình thành thị trường tài chính là mối quan hệ giữa các thị trường cơ bản: Thị trường tài chính, thị trường hàng hóa dịch vụ, thị trường các yếu tố sản xuất có tác động qua lại với 2 chủ thể nhà sản xuất và người tiêu dùng.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Sự phát triển của các hình thái thị trường tài chính bao gồm:

 • Hình thức giản đơn nhất quan hệ vay mượn giữa các tầng lớp dân cư hoặc quan hệ tín dụng thương mại giữa các doanh nghiệp
 • Hình thức thứ hai: Thông qua các tổ chức tài chính trung gian như ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng các công ty tài chính
 • Hình thức thứ 3: Chủ thể đại diện cho nhu cầu vốn đầu tư chủ động tìm kiếm nguồn đầu tư bằng cách phát triển các chứng từ có giá

👉👉👉 Xem Ngay: Đòn bẫy tài chính là gì?

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 • Nền kinh tế hàng hóa phát triển, tiền tệ ổn định
 • Các công cụ tài chính phải đa dạng
 • Hình thành và phát triển các tổ chức trung gian tài chính
 • Hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý
 • Xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật
 • Cần có đội ngũ các nhà kinh doanh, các nhà quản lý am hiểu kiến thức của thị trường tài chính

3 YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 • Đối tượng của thị trường tài chính là những nguồn cung và nguồn cầu về vốn
 • Công cụ tham gia vào thị trường tài chính bao gồm các chứng từ có giá trị do các chủ thể phát hành
 • Chủ thể của thị trường tài chính là những thể nhân và pháp nhân tham gia thị trường tài chính chủ yếu là các công ty tài chính, công ty bảo hiểm, ngân hàng, quỹ đầu tư…

👉👉👉 Xem Thêm: Top các loại chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 • Dẫn nguồn tài chính, thể hiện khả năng cung ứng nguồn tài chính đến những chủ thể cần nguồn tài chính
 • Chức năng kích thích tiết kiệm và đầu tư
 • Chức năng hình thành giá các tài sản tài chính
 • Chức năng tạo tính thanh khoản (Khả năng chuyển đổi thành tiền) cho tài sản tài chính
 • Đóng vai trò là kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm đến người kinh doanh. Giúp cho việc chuyển vốn từ người không có cơ hội đầu tư sinh lợi đến những người có cơ hội đầu tư sinh lợi.
 • Thúc đẩy việc tích lũy và tập trung tiền vốn để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, sản xuất kinh doanh
 • Giúp cho việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn, không chỉ đối với người có tiền đầu tư mà còn cả với người vay tiền để đầu tư. Người cho vay sẽ có lãi thông qua lãi suất cho vay. Người đi vay vốn phải tính toán sử dụng vốn vay đó hiệu quả nhất do họ phải hoàn trả cả vốn và lãi cho người cho vay đồng thời phải tạo thu nhập và tích lũy cho chính bản thân mình
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách mở cửa, cải cách kinh tế của Chính phủ thông qua các hình thức như phát hành trái phiếu ra nước ngoài, bán cổ phần, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành sản xuất kinh doanh trong nước
 • Chức năng cung cấp thông tin kinh tế và đánh giá giá trị của doanh nghiệp

PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Thị trường tiền tệ Thị trường liên ngân hàng Thị trường liên ngân hàng (Interbank market) là thị trường tiền tệ bán buôn, giao dịch nguồn vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng với nhau. Đây là nơi cung ứng các khoản vay ngắn hạn bằng đồng nội tệ giữa các ngân hàng thành viên.
Thị trường liên ngân hàng là mạng lưới toàn cầu được sử dụng bởi các tổ chức tài chính để giao dịch tiền tệ với nhau. Các ngân hàng sử dụng thị trường liên ngân hàng để quản lí rủi ro tỉ giá và lãi suất.
Thị trường ngoại hối Forex Thị trường Forex trở nên vô cùng nổi tiếng trong một vài thập kỷ vừa qua và trở thành thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Vào năm 2019, giao dịch hàng ngày trên thị trường forex đạt trung bình hơn 6 tỷ USD so với 1,5 tỷ USD năm 2001.
Forex là một thị trường tài chính phù hợp với các trader giao dịch ngắn và trung hạn, cùng khả năng giao dịch 24h mỗi ngày, 5 ngày trên tuần.
Thị trường tín dụng cho vay ngắn hạn Thị trường tiền tệ (Money market) tập trung vào các khoản nợ ngắn hạn và có liên quan đến các ngân hàng địa phương và ngân hàng trung ương. Các ngân hàng vay nợ lẫn nhau để tăng tính thanh khoản. Ngân hàng trung ương là người cho vay cuối cùng nếu không còn lựa chọn khác.
Thị trường vốn Thị trường thế chấp  Thị trường thế chấp (Mortgage market) là các khoản nợ dài hạn liên quan đến việc mua bất động sản. Các nhà đầu tư có thể giao dịch nợ trên các thị trường thế chấp thứ cấp.
Trong đó bên cho vay vốn (bên thế chấp) dùng tài sản của mình là bất động sản hoặc động sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ để trả nợ trong thời gian quy định (bao gồm nợ gốc, lãi và tiền phạt lãi quá hạn…) đối với bên cho vay (gọi là bên nhận thế chấp hoặc ngân hàng cho vay).
Thị trường chứng khoán Thị trường vốn bao gồm thị trường cổ phiếu và trái phiếu (cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp). Thị trường vốn có một thị trường sơ cấp để các doanh nghiệp và chính phủ phát hành cổ phiếu mới, và một thị trường thứ cấp để giao dịch các cổ phiếu và trái phiếu này.
Thị trường khác Thị trường hàng hóa Thị trường hàng hóa (Commodity markets) gồm các hàng hóa cứng như vàng, dầu và hàng hóa mềm như sản phẩm nông nghiệp và gia súc gia cầm. Các nhà giao dịch và các nhà đầu tư có thể tham gia trực tiếp vào giao dịch hàng hóa bằng cách mua cổ phiếu hoặc mua hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và CFD.
Thị trường tái bảo hiểm Thị trường bảo hiểm có liên quan đến người bán bảo hiểm và người mua bảo hiểm, nơi rủi ro được chuyển giao thông qua tiền đóng bảo hiểm. Nhờ đó, các doanh nghiệp bảo hiểm có một lượng lớn tiền mặt để đầu tư chứng khoán, trái phiếu và chứng khoán phái sinh.
Thị trường bất động sản Thị trường bất động sản là nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi bất động sản và các quyền về bất động sản.
Thị trường phái sinh Phái sinh (derivatives markets) thị trường tài chính phụ thuộc vào giá trị (hoặc có nguồn gốc) từ các tài sản cơ sở. Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và CFD là những ví dụ tiêu biểu của thị trường tài chính phái sinh. Các nhà đầu tư có thể dùng các công cụ giao dịch để phòng chống hoặc chấp nhận rủi ro nhằm kiếm lời từ thị trường tài chính. CFD cho phép các nhà đầu tư kiếm lời trên cả thị trường tăng và giảm mà không cần sở hữu tài sản thực.
Thị trường tiền điện tử Trong nhiều năm qua đã chứng kiến sự ra đời và phát triển của cryptocurrencies như Bitcoin và Ethereum, phân cấp tài sản kỹ thuật số được dựa trên công nghệ blockchain và nền tảng tập trung. Ngày nay, hàng trăm mã thông báo tiền điện tử có sẵn và giao dịch trên toàn cầu thông qua một loạt các sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến độc lập, không thuộc quản lý của bất kỳ cơ quan trung ương nào. Các sàn giao dịch này lưu trữ các ví kỹ thuật số để các nhà giao dịch hoán đổi một loại tiền điện tử này cho một loại tiền điện tử khác hoặc lấy các loại tiền fiat như đô la hoặc euro.

👉👉👉 Bài Hay: ứng dụng đào coin trên điện thoại

TOP 5 NHÓM NGÀNH ĐÁNG ĐẦU TƯ NHẤT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2022

Thị trường chứng khoán năm 2022 được dự đoán sẽ bao gồm những đợt tăng giá xen kẽ giảm giá, nhưng xu hướng chung của thị trường vẫn là đi lên.

TOP 5 NHÓM NGÀNH ĐÁNG ĐẦU TƯ NHẤT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2022

Tin liên quan

Bán khống chứng khoán là gì? Những rủi ro tiềm tàng của giao dịch bán khống

Bán khống chứng khoán là một chiến lược đầu tư nâng cao dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Điều này thường liên quan đến việc các nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu đã vay mượn với niềm tin rằng họ sẽ hưởng lợi từ giá cổ phiếu...
Vũ Anh

Công cụ phái sinh là gì? Vai trò của thị trường công cụ phái sinh

Công cụ phái sinh (Derivative Instruments) là một hợp đồng giữa hai bên nhằm trao đổi một số lượng chuẩn tài sản thực hay tài sản tài chính theo giá xác định trước vào một ngày ấn định trước trong tương lai.   Khái niệm Công cụ phái sinh là...
Vũ Anh

Markets Wap: Chứng khoán châu Á ổn định trước sự thay đổi của CPI Hoa Kỳ

Chứng khoán châu Á ổn định vào thứ Hai, các nhà đầu tư đang theo dõi áp lực giá tác động lên chính sách tiền tệ và tốc độ phục hồi kinh tế. Lợi tức kho bạc tăng vọt.   Cổ phiếu ở Nhật Bản ít thay đổi và giảm...
Vũ Anh

Ngân hàng Anh: Các nhà giao dịch tiền tệ đang đặt cược rằng BoE sắp mắc sai lầm

Các cuộc đặt cược so với đồng bảng Anh đang tăng tốc trong bối cảnh suy đoán rằng bất kỳ nỗ lực nào của Ngân hàng Anh (BoE) để kiềm chế lạm phát sẽ làm mờ đi triển vọng tăng trưởng và tâm lý người tiêu dùng.    Dữ liệu...
Vũ Anh