Thứ Sáu, Tháng Sáu 2, 2023
Kinh tế Kiến thức kinh doanh

Thành phần kinh tế là gì? Có bao nhiêu thành phần kinh tế?

thành phần kinh tế

Thời kỳ bao cấp, nước ta chỉ có 2 thành phần kinh tế là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể. Tuy nhiên, trước những biến đổi không ngừng của kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn, đặc biệt là việc hình thành 4 thành phần kinh tế chủ lực. Tìm hiểu kỹ hơn về những thành phần kinh tế này qua bài viết dưới đây!

 

Thành phần kinh tế là gì?

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Mỗi thành phần kinh tế không tồn tại riêng biệt mà có liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau tạo thành cơ cấu thành phần gồm có nhiều thành phần kinh tế.

 

Có bao nhiêu thành phần kinh tế?

Theo văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhà nước ta hiện nay đang chú trọng vào 4 thành phần kinh tế mũi nhọn: kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, thành phần đóng vai trò chủ đạo là kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển và các thành phần còn lại thì có vai trò ngang nhau và được pháp luật bảo vệ.

  • Kinh tế nhà nước

Kinh tế nhà nước chú trọng vào những lĩnh vực trọng điểm và những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

  • Kinh tế tập thể, hợp tác xã

Kinh tế tập thể áp dụng những phương thức quản lý, vận hành và sản xuất tiên tiến, dựa trên việc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hợp tác xã cũng được nhà nước hỗ trợ về nguồn vốn, nhân lực, kỹ thuật và thị trường qua các cơ chế, chính sách.

thành phần kinh tế

  • Kinh tế tư nhân

Về kinh tế tư nhân, thành phần này được nhà nước khuyến khích phát triển ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế và ưu tiên góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Thành phần kinh tế

  • Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang ngày một lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế cả nước. Thành phần này tham gia vào chuyển giao công nghệ, tham gia vào quá trình quản lý và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 

Mỗi thành phần kinh tế có vị trí, vai trò nhất định trong cơ cấu thành phần kinh tế của cả nước. Hiểu về các thành phần kinh tế sẽ giúp bạn tiếp cận gần hơn với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như rõ hơn về cơ sở của chúng. The Mastro chúc bạn thành công!