Thứ Sáu, Tháng Sáu 2, 2023
Tài chính Chứng Khoán Kiến thức tài chính

Quỹ tương hỗ (Mutual Fund) là gì?

Quỹ tương hỗ (Mutual Fund) là gì?

Quỹ tương hỗ là một phương tiện đầu tư sở hữu danh mục tài sản và bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Các chuyên gia tài chính thành lập quỹ tương hỗ, quản lý tài sản do quỹ nắm giữ và cố gắng tạo ra cơ hội lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ dễ dàng huy động vốn hơn nhờ vào cơ chế tái đầu tư của loại quỹ này. Vậy quỹ tương hỗ là gì? Cần lưu ý gì khi đầu tư vào quỹ tương hỗ? Hãy cùng The Mastro tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

 

QUỸ TƯƠNG HỖ (MUTUAL FUND) LÀ GÌ?

Quỹ tương hỗ (Mutual fund) là hình thức đầu tư tập thể để tạo nên một quỹ chung lớn hơn. Nguồn vốn mà quỹ nắm giữ thường huy động từ công chúng và mục đích sau đó sẽ được tái đầu tư vào việc thu mua trái phiếu, chứng khoán, tài sản hay thậm chí cả thị trường tiền tệ.

Các nhà đầu tư chính là người góp tiền vào quỹ và họ cùng nhau chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ, điều này giúp phân tán các rủi ro từ những khoản đầu tư xấu. Như vậy, giá trị quỹ sẽ lên xuống dựa vào giá trị của các mã cổ phiếu, trái phiếu trong từng thời điểm. Chính vì vậy, nhà đầu tư cần theo dõi báo cáo sát sao tình hình tài chính của từng mã chứng khoán khi đầu tư vào các công ty hoạt động theo mô hình quỹ như vậy.

 

Quỹ tương hỗ (Mutual Fund) là gì?

 

Một công ty quỹ có thể cùng lúc nắm giữ hàng trăm mã cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ cho công ty bảo đảm nguồn vốn với mức chi phí rẻ. Ngoài ra nhà đầu tư có thể tránh được rủi ro trong trường mã cổ phiếu mà công ty quỹ đã rót vốn vào bị rớt giá.

Các quỹ tương hỗ đều được quản lý và vận hành trực tiếp bởi những nhà chuyên về lĩnh vực tài chính. Những người này sẽ có trách nhiệm phân bổ số tiền vào các hạng mục khác nhau nhằm tạo ra được lợi nhuận hoặc thu nhập. Thông thường danh mục đầu tư của một Mutual Fund được cấu trúc và duy trì sao cho phù hợp với mục tiêu đầu tư.

 

QUỸ TƯƠNG HỖ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Quỹ tương hỗ hoạt động như thế nào?

 

Khi bạn mua cổ phiếu của một quỹ tương hỗ, bạn đang mua quyền hưởng một phần lợi nhuận thu được từ danh mục cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác của quỹ.

Một quỹ tương hỗ kiếm được cổ tức và lãi suất từ ​​các khoản đầu tư khác nhau được giữ trong danh mục đầu tư của nó. Các nhà quản lý quỹ có thể chọn tái đầu tư lợi nhuận hoặc phân phối chúng cho các nhà đầu tư của họ, tùy thuộc vào chiến lược của họ và điều kiện thị trường tổng thể. Khi các nhà quản lý tạo ra lãi (hoặc lỗ) vốn bằng cách bán tài sản, chúng cũng được chuyển cho các nhà đầu tư.

Tương hỗ cũng có nghĩa là hoạt động của quỹ tương hỗ không chỉ phụ thuộc vào người quản lý quỹ mà còn phụ thuộc vào hành vi của các nhà đầu tư. Khi người nắm giữ bán cổ phiếu quỹ tương hỗ của họ, người quản lý quỹ có thể cần phải thanh lý các khoản nắm giữ khỏi danh mục đầu tư. Việc bán những tài sản đó có thể không đúng thời điểm, dẫn đến thua lỗ cho quỹ – số tiền này có thể được chuyển cho những nhà đầu tư còn lại.

 

Các quỹ tương hỗ và giá trị tài sản ròng (NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV) xác định giá cổ phiếu của quỹ tương hỗ. Không giống như cổ phiếu, trái phiếu hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF), giá cổ phiếu của quỹ tương hỗ không dao động trong suốt ngày giao dịch. Thay vào đó, nó chỉ được tính một lần một ngày, sau khi thị trường đóng cửa.

Đây là cách hoạt động của NAV: Tổng giá trị của tất cả tài sản do quỹ tương hỗ nắm giữ được cộng vào khi kết thúc giao dịch và chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. NAV cũng có thể được gọi là giá đóng cửa của quỹ, bởi vì tất cả các lệnh mua và bán cổ phiếu quỹ tương hỗ được thực hiện ở mức giá được xác định vào cuối ngày giao dịch.

 

Chi phí quỹ tương hỗ

Chi phí sở hữu một quỹ tương hỗ bao gồm các khoản phí, có thể rất khác nhau giữa các quỹ. Có hai loại phí phổ biến cần chú ý: Phí quản lý hàng năm được gọi là tỷ lệ chi phí và phí nạp khi bạn mua và bán cổ phiếu quỹ tương hỗ. Tùy thuộc vào quỹ tương hỗ, tỷ lệ chi phí thanh toán các chi phí sau:

 • Bồi thường cho những người quản lý quỹ tương hỗ.
 • Chi phí tiếp thị của quỹ, chính thức được gọi là phí 12B-1, bao gồm hoa hồng trả cho các cố vấn tài chính bán quỹ cho các nhà đầu tư.
 • Phí hành chính và các chi phí hoạt động khác

Không phải tất cả các quỹ tương hỗ đều tính phí hoa hồng (Load) — các quỹ không tính phí hoa hồng được gọi là quỹ tương hỗ không hoa hồng. Các quỹ có thể tính phí này trước khi bạn mua cổ phiếu hoặc sau khi bán cổ phiếu của mình. Phí hoa hồng có thể lên tới 5,75% đối với từng quỹ.

 

Quản lý quỹ tương hỗ

Một người quản lý hoặc một nhóm các nhà quản lý vạch ra các mục tiêu của mỗi quỹ tương hỗ và quản lý các khoản đầu tư của quỹ đó. Người quản lý có tác động quá lớn đến cách quỹ mang lại lợi nhuận theo thời gian — người quản lý quỹ tương hỗ của bạn có thể thực hiện hoặc phá vỡ khoản đầu tư quỹ tương hỗ của bạn.

Hiệu suất của một nhà quản lý quỹ tương hỗ được đo lường dựa trên một chỉ số chuẩn. Ví dụ: người quản lý quỹ đầu tư vốn hóa lớn sẽ cố gắng đánh bại lợi nhuận hàng năm trên chỉ số S&P 500. Vượt quá lợi nhuận hàng năm của điểm chuẩn là cách các nhà quản lý quỹ biện minh cho khoản phí của họ.

 

QUỸ TƯƠNG HỖ HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỘNG

Các quỹ tương hỗ được quản lý chủ động với các nhà quản lý đưa ra mọi quyết định liên quan đến việc nắm giữ của quỹ. Họ chọn các khoản đầu tư và thực hiện giao dịch dựa trên các tiêu chí của quỹ, được nêu trong bản cáo bạch của quỹ. Các tiêu chí này chi phối việc phân bổ tài sản của quỹ và mức độ tập trung đầu tư (tức là các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn). Do công việc liên quan, quỹ tương hỗ được quản lý tích cực sẽ đắt hơn so với cách quản lý thụ động của quỹ đầu tư chỉ số (Index Fund).

Các quỹ tương hỗ được quản lý thụ động được gọi là quỹ đầu tư chỉ số, theo dõi một chỉ số cụ thể như S&P 500. Thông thường, quỹ chỉ số chỉ được cân bằng lại khi một công ty thành phần hoặc chứng khoán được thêm vào hoặc xóa khỏi chỉ số mà quỹ theo dõi. Vì có ít công việc hơn cho các nhà quản lý quỹ, các quỹ chỉ số được quản lý thụ động sẽ rẻ hơn để sở hữu.

 

Quỹ tương hỗ vs Quỹ chỉ số

 

Có một cuộc tranh luận lâu dài về việc liệu tốt hơn nên mua quỹ tương hỗ được quản lý tích cực hay quỹ tương hỗ được quản lý thụ động. Bạn có thể thoải mái sở hữu các quỹ được quản lý tích cực với sự tham gia nhiều hơn của các nhà quản lý quỹ. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng khi thị trường tăng và giảm, các nhà quản lý bị ràng buộc chặt chẽ với các tiêu chí của quỹ và họ có thể bị buộc phải đưa ra các quyết định giao dịch bất lợi.

Không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ thấy lợi tức đầu tư tăng lên khi chọn một quỹ tương hỗ được quản lý tích cực. Trên thực tế, các quỹ được quản lý tích cực thường tụt hậu so với các quỹ được quản lý thụ động sau khi tính phí cao hơn. Báo cáo cuối năm 2019 của SPIVA từ S&P Global cho thấy 89% quỹ tương hỗ vốn hóa lớn được quản lý tích cực, 84% quỹ tương hỗ vốn hóa trung bình và 89% quỹ vốn hóa nhỏ hoạt động kém hơn các chỉ số thụ động tương ứng của chúng.

 

CÁC BƯỚC ĐẦU TƯ VÀO QUỸ TƯƠNG HỖ (MUTUAL FUNDS)

Tự đánh giá bản thân

Bước đầu tiên khi chọn một quỹ tương hỗ là hiểu các mục tiêusở thích đầu tư của bạn. Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của bạn hoặc mức độ thận trọng mà bạn muốn theo đuổi tăng trưởng và lợi nhuận, sau đó chọn một quỹ tương hỗ với cách tiếp cận đầu tư phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Ví dụ: nếu bạn là một nhà đầu tư năng nổ với khả năng chấp nhận rủi ro cao, bạn có thể muốn xem xét các quỹ tương hỗ đầu tư vào cổ phiếu thị trường mới nổi. Nếu bạn là một nhà đầu tư thận trọng và ít chấp nhận rủi ro hơn, bạn có thể muốn xem các quỹ tương hỗ đầu tư vào trái phiếu chính phủ có rủi ro thấp.

 

Cách khám phá và so sánh các quỹ tương hỗ

Khi bạn hiểu chiến lược đầu tư của mình, đã đến lúc đánh giá các lựa chọn quỹ tương hỗ của bạn. Có rất nhiều công cụ sàng lọc quỹ có sẵn trực tuyến cho phép bạn khám phá và nghiên cứu các quỹ tương hỗ. Fidelity cung cấp một công cụ sàng lọc cho phép bạn tìm kiếm các quỹ tương hỗ theo loại tài sản hoặc hồ sơ rủi ro.

Khi bạn đã tìm thấy một số quỹ phù hợp với sở thích đầu tư của mình, hãy tìm đọc thêm các bản báo cáo mùa thu nhập của quỹ để xem xét kỹ lưỡng và đảm bảo mục tiêu của quỹ phù hợp với mục tiêu của bạn. Mỗi bản báo cáo bao gồm việc xem xét tài sản do quỹ nắm giữ và cách quỹ điều chỉnh việc phân bổ tài sản.

 

Quỹ tương hỗ và đa dạng hóa

Các quỹ tương hỗ có thể cung cấp sự đa dạng hóa được tích hợp sẵn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đầu tư vào một quỹ tương hỗ duy nhất đầu tư vào một loại tài sản cụ thể, khả năng tiếp xúc thị trường của bạn sẽ bị hạn chế. Hãy mua quỹ tương hỗ cho từng loại tài sản mà bạn muốn có trong danh mục đầu tư của mình. Ngoài ra, sở hữu nhiều quỹ tương hỗ cho phép bạn kiểm soát tốt hơn danh mục đầu tư của mình. Bạn có thể thực hiện các thay đổi để đáp ứng với sự thay đổi của thị trường hoặc nhu cầu cá nhân của riêng bạn.

 

Quỹ tương hỗ và đa dạng hóa

 

CÁC LOẠI QUỸ TƯƠNG HỖ PHỔ BIẾN

 • Quỹ thị trường tiền tệ : Các quỹ tương hỗ có rủi ro thấp đầu tư vào thị trường tiền tệ.
 • Các quỹ trái phiếu: Các quỹ này đầu tư vào nợ của công ty hoặc chính phủ và được định hướng để tạo ra thu nhập.
 • Quỹ cổ phần: Các khoản đầu tư cổ phiếu có rủi ro cao hơn có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn. Họ có thể tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình hoặc vốn hóa nhỏ.
 • Các quỹ cân bằng: Một sự pha trộn giữa cổ phiếu và trái phiếu cố gắng cân bằng giữa thu nhập và tăng trưởng.
 • Quỹ chỉ số: Các quỹ tương hỗ được quản lý thụ động cố gắng sao chép hoạt động của một chỉ số cơ bản, chẳng hạn như tại S&P 500.
 • Các quỹ quốc tế: Các quỹ này đầu tư vào các tài sản ở nước ngoài để đa dạng hóa hơn.
 • Các quỹ đặc biệt: Các quỹ cụ thể trong ngành cung cấp đa dạng hóa có mục tiêu, nhưng cũng có thể đi kèm với rủi ro cao hơn.
 • Quỹ theo ngày mục tiêu:  Một danh mục đầu tư hoàn chỉnh có thể điều chỉnh sự kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu theo thời gian cho các nhà đầu tư có ngày mục tiêu để nghỉ hưu.

 

Hi vọng với những thông tin mà The Mastro đã chia sẻ trên đây bạn đã hiểu được phần nào về Mutual Fund. Chỉ khi hiểu rõ về cách thức hoạt động cũng như các loại quỹ tương hỗ bạn mới có thể đưa ra phương án đầu tư chuẩn xác nhất. Chúc bạn thành công!

Tin liên quan

Cổ phiếu vốn hoá nhỏ (Small Cap Stocks) là gì?

Cổ phiếu vốn hóa nhỏ là thuật ngữ dùng để chỉ cổ phiếu phổ thông của các công ty có quy mô vốn hóa nhỏ, cổ phiếu giá thấp hoặc là số lượng cổ phiếu ít. Bên cạnh đó, do công ty hoạt động trong môi trường quá cạnh tranh,...
Vũ Anh

Đầu tư chủ động và Đầu tư thụ động: Hình thức nào phù hợp với bạn?

Hoạt động đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào cách tiếp cận và mục tiêu đầu tư của bạn. Dù là đầu tư chủ động hay đầu tư thụ động đều có những lợi ích đặc trưng riêng. Đầu tư chủ động đề cập đến việc thường xuyên mua bán...
Vũ Anh

Khi nào thì nên tái đầu tư cổ tức?

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình nên tái đầu tư cổ tức hay nhận chúng bằng tiền mặt và tự mình quyết định đầu tư tiền vào đâu? Mặc dù tái đầu tư cổ tức thông qua kế hoạch tái đầu tư cổ tức (DRIP) có thể rất tuyệt...
Vũ Anh

Kiến thức cơ bản về Kế hoạch tái Đầu tư Cổ tức (Dividend Reinvestment Plans)

Lịch sử đã chỉ ra rằng cách tiếp cận dài hạn, mua và nắm giữ cổ phiếu được cho là cách tốt nhất để những người thường xuyên phát triển tài khoản đầu tư của họ và đạt được sự độc lập về tài chính. Nhưng điều mà nhiều người...
Vũ Anh

Quỹ đầu tư chỉ số (Index Fund) là gì?

Quỹ đầu tư chỉ số Index fund là một loại quỹ tương hỗ đặc biệt. Đây là cách thức đầu tư được quản lý thụ động, khá thịnh hành tại các quốc gia phát triển, đặc biệt tại Mỹ và Anh. Quỹ chỉ số là một cách tuyệt vời để...
Vũ Anh

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là gì?

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là một loại chứng khoán kết hợp tính linh hoạt của cổ phiếu với sự đa dạng hóa của các Quỹ tương hỗ. Sở giao dịch trao đổi một phần của tên đề cập đến cách các chứng khoán này được mua và bán...
Vũ Anh