Sunday, February 5, 2023
Tài chính Chứng Khoán Kiến thức tài chính

Quỹ thị trường tiền tệ là gì?

Quỹ thị trường tiền tệ là gì?

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư ngắn hạn, an toàn cho tiền mặt của mình, các Quỹ thị trường tiền tệ có thể là sự lựa chọn hoàn hảo.

Quỹ thị trường tiền tệ là quỹ tương hỗ đầu tư vào các công cụ nợ ngắn hạn, như giấy chấp nhận thanh toán, trái phiếu kho bạc, thương phiếu và chứng chỉ tiền gửi khả nhượng. Quỹ thị trường tiền tệ phổ biến với các nhà đầu tư vì chúng có tính thanh khoản cao, tạo ra cơ hội đầu tư mới.

 

Quỹ Thị trường Tiền tệ là gì?

Quỹ thị trường tiền tệ (Money market fund) – là một phương tiện đầu tư có rủi ro thấp, lợi nhuận tích cực và mức độ thanh khoản cao. Điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng chuyển tiền mặt vào và ra khỏi quỹ thị trường tiền tệ mà không bị tính phí.

Thực chất đây là quỹ đầu tư thị trường vốn ngắn hạn, bản chất là quỹ đầu tư tín thác (quỹ mở) tập trung vào các sản phẩm tài chính ngắn hạn với lãi suất cao như trái phiếu ngắn hạn, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu,…

Các quỹ thị trường tiền tệ được quản lý với mục tiêu duy trì giá trị tài sản ổn định cao thông qua các khoản đầu tư thanh khoản, đồng thời trả thu nhập cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức.

Một quỹ thị trường tiền tệ có thể đầu tư vào các loại công cụ tài chính dựa trên nợ sau đây: Chấp phiếu ngân hàng, Chứng chỉ tiền gửi, Thương phiếu, Hợp đồng Repo, Tín phiếu kho bạc ngắn hạn. Lợi nhuận từ các công cụ này phụ thuộc vào lãi suất thị trường được áp dụng, và do đó lợi nhuận chung từ các quỹ thị trường tiền tệ cũng phụ thuộc vào lãi suất.

 

3 nhóm phân loại của quỹ thị trường tiền tệ
3 nhóm phân loại của quỹ thị trường tiền tệ / Nguồn: CIFI

 

Các quỹ thị trường tiền tệ có thể được phân loại thành ba nhóm: chính, chính phủ và miễn thuế.

 • Các quỹ chính trên thị trường tiền tệ thường được đầu tư vào chứng khoán nợ ngân hàng và công ty ngắn hạn.
 • Các quỹ thị trường tiền tệ của chính phủ đầu tư ít nhất 99,5% số tiền của họ vào chứng khoán được chính phủ hậu thuẫn, làm cho chúng trở thành những khoản đầu tư cực kỳ an toàn.
 • Các quỹ thị trường tiền tệ miễn thuế được đầu tư chủ yếu vào trái phiếu địa phương hoặc nợ do các tổ chức khác phát hành mà các khoản thanh toán lãi suất được miễn thuế thu nhập liên bang.

 

Phương pháp luận về quỹ thị trường tiền tệ tốt nhất

Các quỹ thị trường tiền tệ tốt nhất cung cấp tổ hợp lợi suất tích cựcrủi ro thấp và tỷ lệ chi phí thấp

Một danh sách các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ hấp dẫn nhất hiện nay được cập nhật tại MutualFunds.com và xác định 9 quỹ có lợi suất cao nhất, chi phí thấp nhất và số dư đầu tư tối thiểu là 1.000.000 đô la hoặc thấp hơn.

 

Quỹ thị trường tiền tệ
Quỹ thị trường tiền tệ / Nguồn: CFOViet.com

Bạn hãy lưu ý rằng lợi suất bảy ngày là một tiêu chuẩn ngành để so sánh song song các quỹ thị trường tiền tệ. Nó tính đến việc phân phối quỹ cộng với sự tăng giá, trừ đi các khoản phí trung bình trong khoảng thời gian bảy ngày và giả định rằng mức trung bình này tiếp tục trong cả năm.

 

Ưu và nhược điểm khi đầu tư vào Quỹ Thị trường Tiền tệ

Ưu điểm

 • Rủi ro thấp: Các quỹ thị trường tiền tệ ít biến động, rủi ro thấp. Đây là một khoản đầu tư tương đối an toàn, nơi bạn có thể gửi tiền mặt tạm thời.
 • Miễn phí: Các quỹ thị trường tiền tệ không tính phí nhập hoặc xuất (hoặc tải).
 • Tính thanh khoản cao: Các khoản đầu tư vào quỹ thị trường tiền tệ có tính thanh khoản cao nên bạn có thể rút chúng ra trong vòng vài ngày làm việc.
 • Lợi nhuận tốt hơn tài khoản ngân hàng: Hầu hết các quỹ thị trường tiền tệ kiếm được nhiều hơn các tài khoản tiết kiệm lãi suất cao.

Nhược điểm

 • Tỷ giá thay đổi: Không giống như các tài khoản tiết kiệm truyền thống, các quỹ thị trường tiền tệ không có sự đảm bảo nào về tỷ suất sinh lợi.
 • Không tăng giá vốn: Do tính chất bảo thủ của quỹ thị trường tiền tệ, các nhà đầu tư không nhận được sự tăng giá vốn. Đây là một hình thức đầu tư ít rủi ro nhưng cũng mang lại lợi nhuận thấp.
 • Chi phí cơ hội: Các quỹ thị trường tiền tệ thường mang lại lợi nhuận thấp trong dài hạn, không giống như các khoản đầu tư rủi ro hơn như cổ phiếu. Về lâu dài, lạm phát sẽ ăn mòn lợi nhuận. Đây là lý do tại sao bạn nên đầu tư với sự kết hợp đa dạng của cổ phiếu và trái phiếu.
 • Tỷ lệ chi phí: Cũng giống như các quỹ tương hỗ khác, quỹ thị trường tiền tệ tính một khoản phí vận hành quỹ. Nó được gọi là tỷ lệ chi phí và có thể làm giảm thu nhập của bạn từ quỹ. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra thông tin tỷ lệ chi phí trên bản cáo bạch của quỹ trước khi bỏ tiền vào đó.

 

Tại sao các quỹ thị trường tiền tệ là một lựa chọn đầu tư tốt?

Các quỹ thị trường tiền tệ có thể là một công cụ rất hữu ích để nắm giữ tiền mặt trong danh mục đầu tư của bạn. Lợi thế chính của quỹ thị trường tiền tệ là chúng là những khoản đầu tư có tính thanh khoản cao.

Các quỹ thị trường tiền tệ mang lại tính thanh khoản cao hơn chứng chỉ tiền gửi (CD) và tín phiếu kho bạc đồng thời mang lại rủi ro cực thấp. 

Không giống như CD mà bạn thường cần giữ đến ngày đáo hạn để rút tiền mà không bị phạt, quỹ thị trường tiền tệ không có thời hạn đáo hạn và có thể được thanh lý theo yêu cầu. Bạn có thể bán tín phiếu Kho bạc trên thị trường thứ cấp một cách dễ dàng, nhưng cũng có thể bị lỗ khi bán.

 

Ai nên đầu tư vào các quỹ thị trường tiền tệ?

Quỹ thị trường tiền tệ cung cấp thu nhập ngắn hạn cao nhất bằng cách duy trì một danh mục đa dạng hóa các công cụ thị trường tiền tệ. Các nhà đầu tư có thời gian đầu tư ngắn hạn lên đến một năm có thể đầu tư vào các quỹ này.Đầu tư quỹ thị trường tiền tệ

Những cá nhân có nhu cầu nhận rủi ro thấpnhiều tiền mặt, thì họ có thể đầu tư vào các quỹ thị trường tiền tệ. Các quỹ này có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn so với tài khoản ngân hàng tiết kiệm thông thường. Hoặc các nhà đầu tư, các công ty cũng như các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Nếu bạn có ý định đầu tư trung và dài hạn, thì quỹ thị trường tiền tệ sẽ không phải là một lựa chọn lý tưởng. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng quỹ trái phiếu động hoặc quỹ cân bằng, có khả năng mang lại lợi nhuận tương đối cao hơn.

 

Quỹ thị trường tiền tệ so với tài khoản tiết kiệm

Sự khác biệt lớn nhất là lợi suất trên thị trường tiền tệ các quỹ tương hỗ phản ứng nhanh hơn nhiều với những thay đổi của lãi suất thị trường.

Khi lãi suất tăng, tỷ suất lợi nhuận hàng năm (APY) trên hầu hết các tài khoản thị trường tiền tệ và tài khoản tiết kiệm làm tụt hậu thị trường đáng kể trong khi lợi suất quỹ thị trường tiền tệ có thể phản ứng ngay lập tức.

Điều này có thể làm cho các quỹ thị trường tiền tệ trở thành một lựa chọn tuyệt vời để kiếm lợi nhuận từ tiền mặt của bạn.

Quỹ thị trường tiền tệ so với tài khoản tiết kiệm

Hiểu đơn giản thì các quỹ thị trường tiền tệ, như một loại quỹ tương hỗ, là phương tiện đầu tư; tài khoản tiết kiệm và tài khoản thị trường tiền tệ là sản phẩm của ngân hàng.

Bên cạnh đó, Tài khoản tiết kiệm và tài khoản tiền gửi thị trường tiền tệ được hỗ trợ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Trong khi các quỹ thị trường tiền tệ không có FDIC đảm bảo, chúng có rủi ro thấp.

Các quỹ thị trường tiền tệ có xu hướng mang lại lợi nhuận cao hơn các tài khoản thị trường tiền tệ.

Ví dụ: Giả sử bạn đã tiết kiệm được một khoản trả trước cho ngôi nhà đầu tiên của mình và bạn đang muốn tìm kiếm một bất động sản hoàn hảo.

Đầu tư vào chứng khoán sẽ mang lại quá nhiều rủi ro và sự biến động của thị trường có thể ăn mòn một số khoản đầu tư của bạn. Nhưng số dư lớn, bạn không muốn bỏ lỡ việc kiếm lãi bằng cách chỉ giữ nó trong tài khoản ngân hàng của mình.

Trong trường hợp đó, quỹ thị trường tiền tệ sẽ cung cấp cho bạn tính thanh khoản và sự ổn định mà bạn muốn với tiềm năng thu được lợi nhuận khiêm tốn.

 

Các loại công cụ thị trường tiền tệ phổ biến

Chứng chỉ tiền gửi (CD): Đây là các loại tiền gửi có kỳ hạn như tiền gửi cố định được các ngân hàng thương mại cung cấp theo lịch trình. Các nhà đầu tư không được phép rút CD cho đến khi đáo hạn.

Thương phiếu (CP): Là công cụ vay nợ ngắn hạn được phát hành bởi các công ty và tổ chức tài chính được xếp hạng tín nhiệm cao. Thương phiếu còn được gọi là kỳ phiếu, thương phiếu là công cụ không có bảo đảm, được phát hành theo tỷ giá chiết khấu và được quy đổi theo mệnh giá.

Tín phiếu Kho bạc (Treasury bills): Là công cụ vay nợ ngắn hạn  an toàn nhất do Chính phủ ủng hộ, thường được phát hành với kỳ hạn thanh toán là 3, 6 và 12 tháng. Tỷ suất sinh lợi, còn được gọi là lãi suất phi rủi ro, trên tín phiếu thấp hơn so với tất cả các công cụ khác.

Thỏa thuận Mua lại (Repos): Đây là một thỏa thuận mà theo đó RBI cho các ngân hàng thương mại vay tiền. Nó liên quan đến việc mua và bán thỏa thuận cùng một lúc.

 

Một số lựa chọn thay thế cho quỹ thị trường tiền tệ

Có số ít lựa chọn thay thế cho quỹ thị trường tiền tệ, nó hoàn toàn có thể tương thích với nhu cầu thiết yếu của bạn hơn và mang lại lợi suất tương tự như. Có nhiều yếu tố xác lập loại thông tin tài khoản nào tương thích nhất với tình hình hiện tại của bạn .

Quỹ trái phiếu thời hạn ngắn và quỹ thanh toán giao dịch hối đoái ( ETF )

 • Các quỹ trái phiếuETF có thể là một sự thay thế tốt cho các quỹ thị trường tiền tệ với lợi suất tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, chúng có thể có rủi ro cao hơn và đi kèm với phí quản lý và hoa hồng.
 • ETF trái phiếu đưa ra mức phí thấp hơn so với quỹ trái phiếu và trọn vẹn minh bạch về những trái phiếu mà họ đưa vào quỹ. Chúng hoàn toàn có thể được mua trải qua một nhà môi giới và thanh toán giao dịch trên thị trường mở như CP .

Tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí hiệu suất cao

 • Các thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí hiệu suất cao phân phối một giải pháp thay thế khác cho những quỹ thị trường tiền tệ. Không giống như thông tin tài khoản thị trường tiền tệ, các tài khoản này có nhu yếu số dư tối thiểu thấp hơn và phân phối những độc quyền ghi séc và thẻ ghi nợ trong nhiều trường hợp .

Chứng chỉ tiền gửi

 • Chứng chỉ tiền gửi là một loại thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí có thời hạn cố định và được cung cấp theo lịch trình như ba tháng, sáu tháng, một năm, hai năm, … Khi bạn khóa tiền của mình trong một thời hạn cố định và thắt chặt, sau cùng bạn sẽ nhận được một khoản lợi nhuận cố định và thắt chặt .

 

Nếu bạn muốn đầu tư với lợi nhuận tích cực mà rủi ro thấp, tính thanh khoản cao thì thì đầu tư ngắn hạn vào quỹ thị trường tiền tệ là lựa chọn đúng đắn dành cho bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng số dư đầu tư tối thiểu

Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải hiểu các khoản đầu tư mà mỗi quỹ nắm giữ. Hãy nghiên cứu kỹ các lựa chọn của bạn trước khi đưa ra quyết định và nhớ rằng khi đầu tư, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.

Tin liên quan

Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money) là gì?

Giá trị thời gian của tiền là một khái niệm tài chính cho rằng một lượng tiền sẵn có tại thời điểm hiện tại có giá trị cao hơn số tiền tương tự trong tương lai do khả năng sinh lời tiềm năng của nó. Một trong những nguyên lý...
Vũ Anh

7 khoản đầu tư ít rủi ro tốt nhất hiện nay

Bạn chấp nhận thực tế lợi nhuận luôn đi liền với rủi ro, nhưng bạn muốn mức rủi ro đó hạn chế nhất có thể mà vẫn thu được lợi nhuận cao. Điều này không phải là không thể. Mặc dù một số tài khoản ngân hàng đang đưa ra...
Vũ Anh

Nên Khởi nghiệp hay Đầu tư chứng khoán?

“Nếu mục đích của bạn là sống thoải mái, nhiều khả năng là bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có được”. Cuộc sống thoải mái với những đồng lương cố định mỗi tháng có thể khiến bạn cảm thấy ấm áp và an toàn, nhưng nó không tạo cơ hội...
Vũ Anh

Đầu tư lướt sóng là gì? Cách đầu tư lướt sóng hiệu quả

Đầu tư chứng khoán lướt sóng là một trong những kênh đầu tư được ưa chuộng nhất hiện nay. Chiến lược giao dịch này tập trung vào việc thu lợi nhuận từ các xu hướng biến động thị trường. Nổi bật với khả năng sinh lời và thu hồi vốn nhanh...
Vũ Anh

Ưu và nhược điểm khi đầu tư chứng khoán

Bạn đang có trong tay một nguồn tài chính nhất định và muốn gia tăng giá trị cho nguồn tiền đó bằng kênh đầu tư chứng khoán. Bạn đã xác định được mục tiêu tài chính dài hạn của bản thân, bạn chấp nhận rằng lợi nhuận cao luôn đi...
Vũ Anh

Tiết kiệm hay Đầu tư? Lựa chọn nào phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn?

Đầu tư có thể là một rủi ro, nhưng tiết kiệm có thể sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội lớn. Khi có một khoản tiền nhàn rỗi, nên gửi tiết kiệm hay đầu tư mạo hiểm là nỗi băn khoăn của rất nhiều người trong mục tiêu tài...
Vũ Anh