Việc mua trái phiếu riêng lẻ, hay thông qua quỹ tương hỗ trái phiếu hoặc ETF trái phiếu, đều mang lại sự đa dạng hóa và thu nhập đáng tin cậy cho danh mục đầu tư của bạn. Hãy tìm hiểu kỹ càng và tham khảo thêm ý kiến ​​của chuyên gia đầu tư để giúp định hướng lựa chọn của bạn. The Mastro chúc bạn thành công!