Ngược lại, nếu bạn đang tìm kiếm thu nhập ổn định, đầu tư nhiều hơn vào “trái phiếu” có thể là một cách tiếp cận tốt hơn. Mặc dù trái phiếu có thể có tỷ suất sinh lợi dài hạn thấp hơn so với cổ phiếu, nhưng danh mục trái phiếu được lựa chọn tốt sẽ cung cấp các khoản thanh toán lãi suất đáng tin cậy và ít biến động hơn. Loại thứ hai là hấp dẫn đối với các nhà đầu tư có thể sắp hoặc sắp nghỉ hưu, những người muốn bảo toàn vốn sau khi những năm họ tham gia vào thị trường lao động kết thúc.