Monday, February 6, 2023
Tài chính Chứng Khoán Kiến thức tài chính

Chỉ số sợ hãi và tham lam (Fear and Greed Index) là gì?

Chỉ số sợ hãi và tham lam (Fear and Greed Index) là gì?

Trong lĩnh vực đầu tư, sợ hãi và tham lam là những cảm xúc mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư, do đó, có thể tác động đến thị trường chứng khoán. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, được phát triển bởi CNNMoney, là một thước đo đa yếu tố về tâm lý thị trường chứng khoán được thiết kế để xác định cảm xúc nào trong số những cảm xúc đó có thể thúc đẩy thị trường chứng khoán tại bất kỳ thời điểm nào.

 

CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM LÀ GÌ?

Nỗi sợ hãi là điều khiến các nhà đầu tư hoảng sợ tháo chạy khỏi thị trường khi nó chuyển sang xu hướng giảm giá, và lòng tham thường là gốc rễ của “sự phóng đãng phi lý” có thể dẫn đến bong bóng thị trường chứng khoán. Khi những cảm xúc đó thay đổi, từ sợ hãi sang tham lam hoặc ngược lại, nó có thể dự đoán sự thay đổi theo hướng của thị trường chứng khoán.

Tiền đề của Chỉ số Sợ hãi và Tham lam là nỗi sợ hãi quá mức có thể dẫn đến việc cổ phiếu bị bán quá mức hoặc bị định giá thấp, đó là một chỉ báo mua. Ngược lại, lòng tham không được kiềm chế có thể dẫn đến việc cổ phiếu trở nên quá mua hoặc được định giá quá cao, có thể gây ra tình trạng bán hàng loạt.

Ở mức độ này, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam được CNNMoney phát triển như là một công cụ tương phản, đo lường mức độ sợ hãi và tham lam trên thị trường để các nhà đầu tư có thể mua khi người khác sợ hãi hoặc bán khi mọi người quá tham lam, cập nhật hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.

 Chỉ số Sợ hãi và Tham lam - công cụ tương phản
 Chỉ số Sợ hãi và Tham lam được phát triển như là một công cụ tương phản

Về lý thuyết, bằng cách hiểu được tâm lý thị trường chứng khoán hiện tại, tức là cảm xúc nào có thể thúc đẩy thị trường tại bất kỳ thời điểm nào, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro của mình và đưa ra các quyết định phân bổ có lợi. Ví dụ, nếu tâm lý đi xuống, khiến cổ phiếu có xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể tăng phân bổ tiền mặt để giảm thiểu rủi ro. Khi tâm lý tăng giá và chứng khoán bắt đầu hồi phục, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu tăng phân bổ vào cổ phiếu.

 

CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam là tập hợp của bảy chỉ số khác nhau đo lường một số khía cạnh của hành vi thị trường chứng khoán. Chỉ số cho mỗi chỉ số có trọng số bằng nhau khi tính điểm từ 0 đến 100, với 100 đại diện cho sự tham lam tối đa và 0 đại diện cho sự sợ hãi tối đa. Các thành phần của Chỉ số Sợ hãi & Tham lam bao gồm:

 • Động lượng giá cổ phiếu (Stock Price Momentum): Theo dõi S&P 500 so với đường trung bình động 125 ngày của nó để đo lường mức độ đánh giá của các công ty.
 • Sức mạnh giá cổ phiếu (Stock Price Strength): Theo dõi số lượng cổ phiếu đạt mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 tuần để cho biết liệu chúng đang được định giá quá cao hay thấp hơn.
 • Chiều rộng giá cổ phiếu (Stock Price Breadth): Theo dõi khối lượng giao dịch cổ phiếu chứng khoán tăng lên so với số cổ phiếu giảm giá, có thể cho biết tâm lý tăng hoặc giảm.
 • Tùy chọn Đặt và Gọi (Put and Call Options): Theo dõi tỷ lệ giao dịch quyền chọn mua cổ phiếu so với giao dịch quyền chọn bán cổ phiếu như một chỉ báo tăng hoặc giảm.
 • Nhu cầu trái phiếu rác (Junk Bond Demand): Theo dõi sự chênh lệch giữa lợi suất của trái phiếu cấp đầu tư và trái phiếu có lợi suất cao như một dấu hiệu về niềm tin của nhà đầu tư đối với trái phiếu.
 • Sự biến động thị trường (Market Volatility): Theo dõi Chỉ số Biến động CBOE như một chỉ báo về kỳ vọng của nhà đầu tư đối với sự biến động trong 30 ngày tới. Kỳ vọng gia tăng có thể cho thấy nỗi sợ hãi ngày càng tăng.
 • Nhu cầu Haven an toàn (Safe Haven Demand): Theo dõi sự khác biệt trong lợi tức cổ phiếu so với lợi tức trái phiếu kho bạc như một dấu hiệu về khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.

Mỗi 7 yếu tố chỉ báo này được đánh giá trên thang từ 0 đến 100, chỉ số sợ hãi và tham lam sau cùng được tính bằng cách lấy trung bình để ra kết quả. Nếu chỉ số cho kết quả là 50 thì thị trường trung lập.

 

CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM ĐỐI VỚI TIỀN ĐIỆN TỬ

CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM ĐỐI VỚI TIỀN ĐIỆN TỬ

Với thị trường tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin được hiển thị và cập nhật tám giờ một lần trên trang web Alternative.me, chỉ số sử dụng bốn bộ dữ liệu để tính điểm 0 đến 100 (Sợ hãi tột độ đến Tham lam tột độ).

Dữ liệu bao gồm:

 • Âm lượng
 • Quan tâm mở
 • Tình cảm trên mạng xã hội từ Reddit và Twitter
 • Tìm kiếm dữ liệu từ Google và Bing

Khối lượng hiện tại được đo dựa trên dữ liệu lịch sử để chỉ ra mức độ tham lam hoặc sợ hãi hiện tại trên thị trường. Sở thích mở cũng được so sánh với dữ liệu lịch sử, với lãi suất mở cao cho thấy sự tham lam nhiều hơn trên thị trường. Tình cảm trên mạng xã hội, được thể hiện bởi người dùng Reddit và Twitter, có thể tiết lộ sự thay đổi trong tình cảm. Cuối cùng, khối lượng tìm kiếm và xu hướng cho các thuật ngữ tiền điện tử cũng có thể cho biết tâm lý đang thay đổi.

Đối với thị trường chứng khoán, sự biến động của thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi và lòng tham, có lẽ còn hơn thế nữa vì không có các nguyên tắc cơ bản cơ bản để đánh giá thị trường. Tất cả những gì các nhà đầu tư phải phản ứng là tâm lý thị trường, chủ yếu được thúc đẩy bởi cảm xúc, làm cho Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử trở thành một công cụ hữu ích.

Là người tạo ra Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử, Alernative.me mô tả nó, “Với Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cứu bạn khỏi những hành động thái quá về cảm xúc của chính bạn.”

 

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam có những người ủng hộ và gièm pha. Nó đã vấp phải một số hoài nghi bởi các bộ phận của cộng đồng đầu tư cho rằng nó khuyến khích thời gian thị trường. Những người khác theo dõi nó xem nó như một công cụ hữu ích khi được kết hợp với các nguyên tắc cơ bản và các công cụ phân tích khác để đánh giá tâm lý thị trường.

Ưu điểm

 • Khi kết hợp với các hình thức phân tích khác, khả năng xác định mức độ tham lam hoặc sợ hãi đỉnh điểm có thể hữu ích cho các nhà đầu tư đang cố gắng chọn thời điểm tối ưu để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường hoặc một vị trí.
 • Các chỉ số cảm xúc như Chỉ số Sợ hãi và Tham lam có thể được sử dụng để xác nhận các phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật khác và ngược lại.
 • Các chỉ báo tâm lý sợ hãi và tham lam có thể cảnh báo các nhà đầu tư về những cảm xúc và thành kiến ​​của chính họ có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ. Ví dụ, một dấu hiệu sợ hãi tột độ có thể giúp các nhà đầu tư tránh tâm lý bầy đàn khi logic nói phải làm khác.
 • Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của CNNMoney dựa trên các bài đọc tổng thể, có trọng số như nhau của bảy chỉ số, làm cho nó ít bị ảnh hưởng quá mức của một chỉ số duy nhất.

Nhược điểm

 • Không bao giờ nên chỉ dựa vào tâm lý thị trường. Các bài đọc từ Chỉ số Sợ hãi và Tham lam chỉ nên được xem xét trong bối cảnh của các yếu tố khác.
 • Bất kỳ dấu hiệu nào của một sự điều chỉnh thị trường đáng kể hoặc thị trường giá xuống sắp tới không xuất hiện trong các chỉ báo tâm lý; thay vào đó, chúng thường được tiết lộ thông qua các xu hướng và hoạt động kinh tế.
 • Tâm lý thị trường không thể dự đoán một sự kiện thiên nga đen, chẳng hạn như một cuộc tấn công đại dịch hoặc khủng bố hoặc các sự kiện kinh tế vĩ mô khác có thể di chuyển thị trường. Biện pháp bảo vệ duy nhất chống lại các sự kiện thay đổi thị trường như vậy là một chiến lược đầu tư đa dạng hóa đúng đắn.’

 

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam có thể là một công cụ hữu ích, nhưng nó không nên được sử dụng riêng lẻ. Thay vào đó, nó hữu ích nhất khi được sử dụng để xác nhận các chỉ số hoặc kết quả chính khác.

 

Sợ hãi và tham lam là những cảm xúc mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường chứng khoán. Và chúng hoạt động như một chỉ báo đối lập để hướng dẫn các quyết định mua và bán của họ. Mặc dù chỉ số này có thể là một công cụ hữu ích để đánh giá tâm lý thị trường, nhưng nó chỉ nên được sử dụng trong bối cảnh phân tích kỹ lưỡng bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và cơ bản. The Mastro hy vọng những kiến thức này sẽ giúp cho nền tảng kiến thức chứng khoán của bạn thêm vững vàng. Chúc bạn thành công!

Tin liên quan

Bong bóng chứng khoán là gì?

Bong bóng chứng khoán là kết quả của sự leo thang nhanh chóng giá cổ phiếu so với giá trị nội tại của chúng. Kết quả là dòng vốn từ các loại tài sản khác sang cổ phiếu bị dịch chuyển quá mức, gây ra tình trạng mất cân bằng...
Vũ Anh