Thứ Sáu, Tháng Sáu 2, 2023

Trong Nước

Kinh tế Trong Nước

Bất động sản thu hút gần 2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài tính từ đầu năm đến nay

Vũ Anh
Tính từ đầu năm đến 20/9, tổng vốn đăng ký lũy kế vào ngành bất động sản đạt 1,78 tỷ USD. Theo báo cáo thị...