Quốc Tế

Kinh tế Quốc Tế

Evergrande đứng trước bờ vực vỡ nợ khi khoản thanh toán trị giá 148 triệu đô la đến hạn

Thu Ha
Một số trái chủ của Tập đoàn China Evergrande đã không nhận được khoản thanh toán lãi trái phiếu khi hết thời gian ân hạn...