Thứ Bảy, Tháng Sáu 10, 2023
Tài chính Chứng Khoán Kiến thức tài chính

Bid Ask là gì? Chênh lệch giá giao dịch (Spread) hoạt động như thế nào?

Bid Ask là gì? Chênh lệch giá giao dịch (Spread) hoạt động như thế nào?

Bid Ask là chỉ số rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận tiềm năng của các nhà đầu tư. Giá mua so với giá bán biểu thị báo giá hai chiều cho biết mức giá tốt nhất mà chứng khoán có thể được mua và bán tại một thời điểm cụ thể. Đây là một khái niệm được xem là phù hợp với tất cả các giao dịch, bất kể loại thị trường nào mà các nhà đầu tư đang tham gia. Hãy cùng The Mastro tìm hiểu khái niệm Bid Ask Spread là gì và làm sao để tối đa hóa lợi nhuận.

 

CHÊNH LỆCH GIÁ MUA BÁN (BID ASK) LÀ GÌ?

Chênh lệch giá mua bán biểu thị khoảng cách giữa giá đặt mua cao nhất và giá bán thấp nhất đối với một chứng khoán nhất định tại một thời điểm nhất định. Một công cụ tài chính luôn bao gồm hai mức giá: Bid và Ask. Nếu muốn mở một vị thế mua trên thị trường, nhà giao dịch phải trả giá Ask. Và ngược lại, nếu muốn mở một vị thế bán, họ phải trả giá Bid.

Spread chính là khoảng cách giữa giá bán thấp nhất và giá mua cao nhất, đây cũng chính là nguồn thu lợi nhuận chính của các nhà đầu tư. Giá Ask có xu hướng thấp hơn giá Bid, điều này có nghĩa là nếu mua một tài sản và sau đó bán nó ngay lập tức, bạn sẽ mất tiền. Tương tự khi bạn bạn bán một tài sản, sau đó mua lại ngay lập tức.

CHÊNH LỆCH GIÁ MUA BÁN (BID ASK) LÀ GÌ?

Chênh lệch giá bid ask có thể nhỏ đến vài xu hoặc lớn hơn 50 xu hoặc 1 đô la, tùy thuộc vào chứng khoán đang được giao dịch. Thị trường đặt giá mua và giá bán thông qua việc đặt các lệnh mua và bán do các nhà đầu tư và / hoặc các nhà tạo lập thị trường đặt ra. Nếu cầu mua vượt quá cung bán, thì thường giá cổ phiếu sẽ tăng trong ngắn hạn, mặc dù điều đó không được đảm bảo.

Cung và cầu đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định mức chênh lệch. Khi giá đặt mua và giá chào bán rất gần nhau, điều đó có nghĩa là chứng khoán có nhiều thanh khoản. Nó được gọi là chênh lệch giá giao dịch “hẹp”. Có nhiều thanh khoản chứng khoán có nghĩa là việc mua hoặc bán chứng khoán với giá cạnh tranh sẽ dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt nếu quy mô lệnh lớn. Mặt khác, khi mức chênh lệch giá mua rộng rãi, việc mua bán chứng khoán có thể khó khăn và tốn kém.

Khi các nhà đầu tư nói về chênh lệch giá mua bán, họ thường đề cập đến cổ phiếu, nhưng các thuật ngữ tương tự được sử dụng khi giao dịch các chứng khoán khác như trái phiếu và quyền chọn (options trading).

 

VÍ DỤ VỀ CHÊNH LỆCH GIÁ MUA BÁN

Ví dụ: Nếu một nhà đầu tư muốn mua 1.000 cổ phiếu của Công ty A với giá 100 đô la và đã đặt lệnh giới hạn để làm như vậy. Giả sử một nhà đầu tư khác đã đặt một lệnh giới hạn để bán 1.500 cổ phiếu với giá 101 đô la. Nếu 2 lệnh này đại diện cho giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất trên thị trường, mức chênh lệch trên cổ phiếu này là 1 đô la.

 

TÁC ĐỘNG CỦA CHÊNH LỆCH GIÁ MUA BÁN ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN GIAO DỊCH

Có một số loại lệnh có thể được đặt, mặc dù cơ bản nhất là lệnh thị trường. Các lệnh thị trường được thực hiện với mức giá tốt nhất có thể đạt được. Nếu một nhà đầu tư đặt lệnh thị trường mua 1.000 cổ phiếu của một cổ phiếu và giá chào bán là 110 đô la, thì đó là giá mà giao dịch sẽ được thực hiện.

Chênh lệch giá mua bán bid ask và lợi nhuận

Điều quan trọng là phải hiểu mức chênh lệch giá mua bán Bid Ask ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch.

Ví dụ: Hãy xem xét một cổ phiếu có giá chào mua là 100 đô la và giá bán là 101 đô la. Nếu một nhà đầu tư đặt lệnh thị trường đối với cổ phiếu này, họ sẽ mua cổ phiếu với giá 101 đô la. Sau đó, giả sử rằng cổ phiếu tăng 3%, trong đó giá chào mua chuyển sang 103 đô la và giá bán chuyển sang 104 đô la. 

Nếu nhà đầu tư quyết định bán cổ phiếu của họ thông qua lệnh thị trường, họ sẽ nhận được 103 đô la. Lợi nhuận của nhà đầu tư trên mỗi cổ phiếu là 2 đô la, mặc dù giá cổ phiếu đã tăng 3 đô la. Rò rỉ lợi nhuận 1 đô la phản ánh mức chênh lệch giá mua bán là 1 đô la trên cổ phiếu này.

Để nhà đầu tư kiếm lợi nhuận trên một chứng khoán khi họ mua ở giá chào bán, giá đặt mua chứng khoán đó phải tăng lên một mức cao hơn giá mà họ đã mua.

Nếu các trường hợp chênh lệch giá mua bán là khoảng cách rộng, nhà đầu tư có thể chọn đặt lệnh giới hạn. Một lệnh giới hạn mua chỉ được thực hiện nếu giá an ninh rơi đến mức đó, và một bán giới hạn để chỉ thực hiện nếu giá an ninh tăng lên đến mức độ đó. 

Ví dụ: lệnh giới hạn chỉ được hoàn thành nếu giá bằng hoặc cao hơn giá chào bán hoặc bằng hoặc thấp hơn giá đặt mua. Các nhà đầu tư sở hữu chứng khoán có thể đặt lệnh giới hạn bán nếu họ muốn đạt được một mức lợi nhuận cụ thể.

 

YẾU TỔ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÊNH LỆCH GIÁ MUA BÁN (BID ASK SPREAD)

Tính thanh khoản

Thanh khoản càng cao, khoảng chênh lệch giá càng nhỏ. Ngược lại, thanh khoản thấp dẫn đến chênh lệch giá rộng hơn. Tính thanh khoản cao cho thấy khối lượng hoạt động giao dịch lớn, trong đó thị trường không bị chi phối nhiều bởi người mua hoặc người bán, cho phép giao dịch tài sản diễn ra dễ dàng, nhanh chóng và giảm thiểu sự xáo trộn về giá.

Các nhà môi giới có xu hướng cung cấp các mức chênh lệch thấp hơn ở những thị trường có khối lượng giao dịch cao, vì họ thực hiện giao dịch trong những điều kiện này dễ dàng và ít rủi ro hơn. Mặt khác, tại các thị trường không có các giao dịch thường xuyên, các nhà môi giới sẽ tính phí nhiều hơn cho dịch vụ xử lý giao dịch dẫn đến chênh lệch giá rộng.

Biến động

Trong thời kỳ thị trường biến động cao, chênh lệch giá mua bán có xu hướng nới rộng, một phần vì các nhà môi giới muốn tận dụng biến động để thu được lợi nhuận cao hơn nhưng đồng thời nó cũng mang đến rủi ro lớn hơn cho họ. Vì vậy, chênh lệch giá mua bán trên nhiều công cụ thường rộng hơn vào thời điểm công bố các thông tin kinh tế quan trọng.

 

Mỗi nhà giao dịch sẽ có một mức độ nhạy cảm khác nhau đối với mức chênh lệch giá mua bán tùy thuộc vào chiến lược đầu tư của họ. Đối với những người giao dịch thị trường thường xuyên, chi phí của chênh lệch giá bid ask cũng sẽ bắt đầu tăng lên. The Mastro hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!